June 2, 2023

Hindi dapat ako kinikilig
sa kanilang mga pagbati
sa mahal ko kayo, sa mabuhay,
sa salitang wala namang diin

Bakit ba ako kikiligin—
porke’t maalam, porke’t utal
pare-pareho lang din kaming umiimik
palibhasa ba’t iba ang kulay kapag
sa kanila nagmumula, may lambing
na parang sila ang may-ari

Pero bakit ba ako kikiligin—
kung ako nga ang may-ari
ako ang pinagmulan at malambing
na litaw ang kulay kapag
pare-parehong hindi umiimik
at sadyang maalam, sadyang akin
ang taglay nitong kilig

Dahil hindi rin naman sila kinikilig
sa aking mga pagbati
sa mahal ko kayo, sa mabuhay
sa wikang may pag-ibig

kahit nakikigamit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *