October 2, 2023

Nang dayuhan ay babain

               Lugar ng baybayin

 

Sa malayo’y abang

   Pareho ng yabang

 

Nagsimula ang banta

     Nagtatag ng bantay 

 

Bago humupa ang baha

 Sa Calle Alix ang bahay

 

       Pilipinas na aba

   Nagkaroon ng abay

 

       Sa  Chofre y Compania

 

Ngunit hindi para sa Maynila

                         para sa Manila

 

Piyesa ni Angel Anne De Jesus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *