Digital Campus: Pagbabago o Eksperimento?

February 11, 2018 Ryan Emmanuelle Rico

Sa pagsasagawa ng mga pagbabago, hindi natin malalaman ang mga maaring mangyari kung hindi natin susubukan. Maaari tayong magkamali. Maaaring makaranas tayo ng pagkaantala ngunit…

Responsible defiance

October 17, 2017 Evanz Gutierrez

Not all beginnings start with the right footing. For the past months, we have seen our school drastically change. The hours and days of our…

Better than Band aids

October 10, 2017 Patricia Navarro

You can’t just stamp band aid on your brain. If it was possible, every 100,000 Filipinos reported in 88 cases of mental health problems listed…