Ang Dapat Mabatid ng mga DDS

May 7, 2020 Joshua Perez

Tayong mga Pilipino, bago pa man tumungtong sa Malacañang ang tubong Mindanao, na si Rodrigo Duterte, ay nabubuhay na sadya sa kahirapan at karahasan. Matapos…

DLSL adds 11 lawyers to its roster

April 29, 2020 Angel Anne De Jesus

Out of 31 examinees, De La Salle Lipa (DLSL) College of Law yielded 11 new lawyers in the recently released 2019 Bar examination results, Apr.…