July 14, 2024

Art by Nesli Sherina Sanchez

Art by Nesli Sherina Sanchez

Ulam na lang daw
ang kakainin
ni ma’am


Ayaw niya, marahil, magpigil
sumandok, kaya hain ang
binabawasan
Buti sana kung sa kaldero
at hindi sa bilang ng
katawan
na kalauna’y titiklop
kasama ng mga ‘di na
napatuyong palay


Palibhasa, bulok din
magpakaina’t magsaing,
sala sa tutong,
malata,
at parang binaboy
saka babalutin para
sa kapwa
diyos at baboy


Parating ganito ang luto
sa bahay ni ma’am,
labis
sa iilang pinggan


Hanggang sa manawa
kaming mga kasalo at
gawing himpilan
ang hapag
na para sana’y sa mga tao

 

 

 

malay ba naming
para lang sa kabisera,
at sila-sila lang din
ang may ulam—

 

 

 

Matindi nga pala
mag-diyeta si ma’am—
                     pumapatay,
hanggang sa kanya
pa rin makikiramay

busog sana kami
kung pwede lang—
                    tumunghay

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *