April 22, 2024

Ang bigat, ngunit

bakit walang maramdaman?

 

Sa bawat paghaplos ng pahina

mga daliri’y nanlalamig,

parang nasa dagat na

‘di makaangat

sa laot.

 

Dahan-dahang 

nasusunog. 

 

Tuyo na ang panulat

wala pa mang papel

na nagagamit.

 

Wala pang pisarang nakikita

‘di na kaagad makuhang

—mumulat.

 

Matagal na atang purol ang

lapis?

 

Kailan kaya

Matatasahan?

 

Baka bukas?
Baka mamaya?

Kailan muli makakaramdam?

 

Piyesa ni Ryan Reyes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *