April 22, 2024

Walang inaksaya,

Ni-isang patak ng lambing,

nang bibig nung riple’y

pahiyawin.

 

Sa paghimig ng mga bala’y

mga mata’y piniringan,

at mga tenga’y ipinikit

ng kinulimbat na 

–dugo.

 

Bawat haplos ng araw 

ay pagtuyo ng mga 

nakabara sa pandinig.

 

Bawat hagupit ng gabi’y

pagdami ng bungong

nakaharap sa mga

–mata.

 

Kailan matutunaw

ang kalyo sa mukha 

ng siyang may gapos

sa leeg ng baril?

 

Piyesa ni Ryan Reyes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News