December 4, 2023

mas malamig pa sa hanging 

hindi ko madama

ang rehas nitong selda

 

kung saan nabilanggo

ang libo-libong 

plano at pangarap

 

kailanman ang pagsagip

sa naghihingalong bukas

ay hindi pagtataksil

 

ang pagbitbit ng pag-asa

sa daan patungong Capas

ay muli kong isusugal

 

ngunit kung kapalit ng pagdurusa 

ang pagkalag sa kanilang tanikala

…pipiliing itikom ang bibig

 

kung mas mauunang matapos 

ang buhay kaysa sa digmaan

…mamamaalam akong panatag

 

sa mga mensaheng sa ere ay naiwan

mga sugat na hindi malunasan

at mga katawang natigilan

 

sapagkat hindi kakayaning

talikuran ni unica hija

ang kanyang inang bayan

 

 

Piyesa ni Jazmine Bustamante

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *